ข่าวสาร ทบ.
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ในห้วง ๑ - ๓๑ ก.ค.๖๐ จำนวน ๑๑ เว็บไซต์ รวม ๓,๗๖๓ URL และแจ้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
"ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อความที่บ่อนทำลายสถาบันฯ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ที่ ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗ เรื่อง การดูแลและสอดส่องการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แบ่งเป็น เว็บไซต์ที่ไม่เข้ารหัส จำนวน ๒๖ URL และเว็บไซต์ที่เข้ารหัส ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการประสานเจ้าของเซอร์เวอร์ในต่างประเทศ จำนวน ๑,๖๐๔ URL"
"กำลังพล ทบ. ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ ๐-๒๒๙๗ ๗๓๑๙ เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป"

New / ข่าวใหม่

ประกาศสอบราคางานซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ประจำปีงบประมาณ 2560
"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ นห้วง 1-31 มี.ค.59 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1,314 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"
ในเรื่องการดำเนินการกับเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย ศาลมีคำสั่งปิดกั้นการโพสต์ข้อ-ความที่บ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยใช้อำนาจตามประกาศ คสช. ๒๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ พ.ค.๕๗
​เชิญชวน เรียนรู้เกี่ยวกับ ร่าง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....(ร่างเบื้องต้น)
พล.อ.ธีรชัย นาควานิช ผบ.ทบ. ในฐานะ รอง ผอ.รมน. เป็นประธานการประชุม ผบ.หน่วย ถึงระดับ ผบ.ฉก.หมายเลข และส่วนราชการในพื้นที่ จชต. (9 มี.ค.59)
คสช. ยังห่วงภัยแล้ง กำชับทุกส่วนลงช่วยประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งการจัดหาน้ำ การช่วยหาตลาดขายผลผลิต ตรวจสอบราคาพืชผลมิให้สูงเกินจริง
โครงการปลูกต้นไม้ “ล้านกล้ามหามงคลเฉลิมพระชนม์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
​ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559
โครงการฝึกอบรมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างทักษะกีฬาวอลเลย์บอลในพื้นที่ จชต.
สารอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ของ พลเอก ธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก

แสดงข้อความ | หยุดข้อความ

การจัดซื้อ/จ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน บรรจุเป็นพนักงานราชการ

ประกาศผลการสอบผู้ผ่านภาควิชาการการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2560

ศฝยว.ทบ. จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี

พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสวรรคต 1เดือน

รร.นนส.แผนที่ ขอใช้พื้นฝึกเพื่อทำการฝึกภาคสนามของ นนส.แผนที่ ในวันที่ 10-16 พ.ย.59

​รพ.อ.ป.ร. ฉีดวัคซีนบาดทะยัก,ไข้หวัดใหญ่ และคอตีบ ให้กับทหารใหม่ ผลัด 259

การยิงสนับสนุนการเข้าตีในเวลากลางคืน

ตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบเหล่าแผนที่ ณ สนามยิงปืน ศฝยว.ทบ.

เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้เกษียณอายุราชการ

​รอง ผบ.ศฝยว.ทบ. ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ผู้บังคับบัญชา ศฝยว.ทบ.

ราคาน้ำมัน

รูปภาพล่าสุด


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top