ข่าว : ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก
ประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลผู้เกษียณอายุราชการ

ผบ.ศฝยว.ทบ. บริจาคน้ำช่วยภัยแล้ง ในโครงการ " ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านดงน้อย ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จว.ลพบุรี เมื่อ 17 มี.ค.59

ผบ.ศฝยว.ทบ. เป็นประธานในพิธีการตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกทบทวนและการตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย เพื่อเตรียมเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ จชต.

พ.อ.ทนงศักดิ์ มหาวงศ์ ผบ.ศฝยว.ทบ. นายทหาร, นายสิบ,พลทหาร และพนักงานราชการ ร่วมงานในวันคล้ายวันสถาปนา ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ครบรอบปีที่ 24


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top