​รอง ผบ.ศฝยว.ทบ. ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รอง ผบ.ศฝยว.ทบ. ร่วมพิธีถวายพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี อ.ชัยบาดาล จว.ลพบุรี เมื่อ 180730 ก.ค.59

รูปภาพ© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top