รร.นนส.แผนที่ ขอใช้พื้นฝึกเพื่อทำการฝึกภาคสนามของ นนส.แผนที่ ในวันที่ 10-16 พ.ย.59

รร.นนส.แผนที่ ขอใช้พื้นฝึกเพื่อทำการฝึกภาคสนามของ นนส.แผนที่ ในวันที่ 10-16 พ.ย.59

รูปภาพ© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top