​รพ.อ.ป.ร. ฉีดวัคซีนบาดทะยัก,ไข้หวัดใหญ่ และคอตีบ ให้กับทหารใหม่ ผลัด 259

รพ.อ.ป.ร. ฉีดวัคซีนบาดทะยัก,ไข้หวัดใหญ่ และคอตีบ ให้กับทหารใหม่ ผลัด 259 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศฝยว.ทบ. เวลา 0900 วันจันทร์ที่ 14 พ.ย.59

รูปภาพ© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top