เปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2

ผบ.ศฝยว.ทบ. เป็นประธานต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ รุ่นปี 2559 ผลัดที่ 2 ณ ศฝยว.ทบ. เมื่อ 150900 พ.ย.59

รูปภาพ© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top