​ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559

ทหารกองเกินที่จะเข้ารับการตรวจเลือกทหาร ฯ ประจำปี 2559

ผู้ใดรู้หรือสงสัยว่าตนเองเป็นโรค ที่ขัดต่อการเข้ารับราชการทหาร สามารถไปเข้ารับการตรวจโรคได้ที่โรงพยาบาลทหารทั้ง 20 แห่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 แล้วนำใบรับรองผลการตรวจโรคไปแสดง ต่อคณะกรรมการตรวจเลือก เพื่อประกอบ
การพิจารณา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โทร 0-2223-3259, www.sussadee.com หรือสำนักงาน สัสดี ทุกแห่ง


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top