"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ ห้วง 1-31 มี.ค.59

"ทบ. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลายสถาบันฯ นห้วง 1-31 มี.ค.59 จำนวน 9 เว็บไซต์ รวม 1,314 URL และแจ้งกระทรวง ICT ให้พิจารณาปิดกั้นแล้ว"


© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top