กองบริการและสนับสนุน ศฝยว.ทบ.
หก.กบร.ศฝยว.ทบ. ร่วมงานหล่อเทียนและถวายเทียน ประจำปี 2559

หก.กบร.ศฝยว.ทบ. ร่วมงานหล่อเทียนและถวายเทียน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมอำเภอชัยบาดาล จว.ลบ.


กพ. ศฝยว.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน นทท. ระดับ ทภ. ประจำปี 2559

กพ. ศฝยว.ทบ. เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน นทท. ระดับ ทภ. ประจำปี 2559 เมื่อ 140900 ธ.ค.58 โดยมี รอง ผบ.ศร. เป็นประธานเปิดการแข่งขัน


บก.กบร.สน.ศฝยว.ทบ.

หน้าที่ ให้บริการหน่วยต่างๆในศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ในเรื่องการพลาธิการ การขนส่ง การยุทธโยธา การสื่อสาร การสรรพาวุธ ตลอดจนการบริการลูกมือและแรงงาน ดำเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์และเครื่องช่วย ฝึกโดยการขอรับการสนับสนุนกำลังพลและย.....© ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก 2018

Website counter

Powered by Yii Framework

[x] ปิด
Top